Plan działania UE dot. GOZ

  Plan działania UE dot. GOZ

  Regulacje Plan działania UE dot. GOZ Pierwszy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Zamknięcie obiegu, ogłoszony w 2015 roku. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” został ogłoszony w 2015...
  Mapa drogowa GOZ

  Mapa drogowa GOZ

  Regulacje Mapa drogowa GOZ Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęta przez polski rząd w 2019 roku. Zawiera "zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu...
  Nowy plan działania UE dot. GOZ

  Nowy plan działania UE dot. GOZ

  Regulacje Nowy plan działania UE dot. GOZ Nowy, drugi plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w...
  Europejski Zielony Ład

  Europejski Zielony Ład

  Regulacje Europejski Zielony Ład Nowa strategia UE do roku 2050 określająca przyszły europejski zielony ład: gospodarkę neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą. Pod koniec 2019 nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów...
  Nowa strategia przemysłowa dla Europy

  Nowa strategia przemysłowa dla Europy

  Regulacje Nowa strategia przemysłowa dla Europy Nowa strategia przemysłowa UE, określająca ambitną transformację ekologiczną i cyfrową. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w marcu 2020 roku Komisja...