Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym

  Strategia ma na celu stworzenie bardziej ekologicznego, konkurencyjnego i nowoczesnego sektora włókienniczego, który będzie rozwijał się w sposób zrównoważony.

  Wyroby włókiennicze, obecne w ubraniach i meblach, sprzęcie medycznym i ochronnym, budynkach i pojazdach, należą do naszej codzienności. Ich światowa produkcja w latach 2000–2015 wzrosła niemal dwukrotnie, a konsumpcja odzieży i obuwia ma wzrosnąć do 2030 r. o 63 proc. Równolegle rośnie negatywny wpływ tej produkcji na zasoby, wodę, zużycie energii i klimat. Przeciętny Europejczyk wyrzuca co roku 11 kg wyrobów włókienniczych. Na całym świecie co sekundę składuje się lub spala ciężarówkę wyrobów włókienniczych. W związku z tak postępującymi procesami, wdrożenie Strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym stało się pilną koniecznością.

  Nowe podejście, zaprezentowane w dokumencie, ma zagwarantować rozwój sektora włókienniczego w sposób zharmonizowany. Strategia realizuje zobowiązania podjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i europejskiej strategii przemysłowej oraz ma na celu stworzenie bardziej ekologicznego, konkurencyjnego i nowoczesnego sektora, który będzie bardziej odporny na wstrząsy globalne.

  Jakie główne działania są zawarte w strategii?

  W strategii zaproponowano działania dotyczące całego cyklu życia wyrobów włókienniczych, przy jednoczesnym wspieraniu ekosystemu transformacji ekologicznej i cyfrowej. Omówiono w niej sposób projektowania i konsumpcji wyrobów włókienniczych, w tym poprzez analizę zrównoważonych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych modeli biznesowych.

  W ramach ścieżki transformacji Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami w celu zwiększenia zasobooszczędnych procesów wytwarzania, ponownego użycia, naprawy i innych nowych modeli biznesowych o obiegu zamkniętym w sektorze włókienniczym. Zadaniem dla państw członkowskich będzie wspieranie sektora ponownego użycia i naprawy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do przyjęcia ulg podatkowych i innych korzystnych środków podatkowych dla sektora ponownego użycia i naprawy, a także zachęcanie konsumentów do przestawienia się na jakość, trwałość, dłuższe wykorzystanie, naprawę i ponowne użycie. Za pośrednictwem europejskiej platformy zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym będzie się mobilizować projektantów, producentów, sprzedawców detalicznych, reklamodawców i obywateli do ponownego zdefiniowania mody w UE.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY