Akademia GOZ

  Cykl webinarów

  Akademia GOZ to cykl webinarów dla firm dotyczących GOZ w praktyce. Są pigułką wiedzy na temat kluczowych tematów związanych z gospodarką cyrkularną i przystosowywaniem się przedsiębiorstw do tego wdrażanego powoli w UE modelu gospodarczego.

   

   

  Akademia GOZ

  Akademia GOZ to cykl webinarów dla firm dotyczących GOZ w praktyce. Są pigułką wiedzy na temat kluczowych tematów związanych z gospodarką cyrkularną i przystosowywaniem się przedsiębiorstw do tego wdrażanego powoli w UE modelu gospodarczego.

  Pierwszy cykl Akademii poświęcony będzie omówieniu najbliższych zmian dla biznesu związanych z wdrażaniem przyjętych przez Unię dokumentów strategicznych. Pod koniec 2019 roku nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów przedstawicieli Komisji Europejskiej. Przyjęto “Europejski Zielony Ład”. Zakłada on, że do 2050 roku gospodarka wspólnoty będzie neutralna dla klimatu i zasobooszczędna. Ma stać się cyrkularna. Komisja przyjęła też nową strategię przemysłową i nowy plan działania dot. GOZ. Zaplanowano ponad 80 nowych aktów prawnych, planów działania i inicjatyw, które będą wdrażane w życie w ciągu następnych 3 lat. To ogromne wyzwanie dla biznesu. Podczas Pierwszej Akademii GOZ przygotujemy się do stawienia mu czoła.

  Podczas kolejnych cykli Akademii przyjrzymy się poszczególnym obszarom biznesu, które mają swoje ważne miejsce w Zielonym Ładzie i gospodarce o obiegu zamkniętym: opakowaniom, tworzywom sztucznym i odpadom. Przestudiujemy też dostępne dla firm narzędzia i źródła finansowania, które mają za zadanie pomóc im w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej, zanalizujemy modele biznesowe i wskaźniki GOZ. Zgłębimy też temat związków GOZ z zeroemisyjnością i przeciwdziałaniem katastrofie klimatycznej.

  Nadchodzące edycje

  Stena Circular Economy Award

  Stena Circular Economy Award to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców i studentów promujący najlepsze rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego na rynku. Trwa IV edycja konkursu. Zgłoś swoją dobrą praktykę!

  Pierwsza Akademia GOZ

  Pierwsza Akademia GOZ dotyczy najbliższych zmian dla biznesu związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i drugiego planu działania na rzecz GOZ. Powiemy jakie zmiany czekają firmy w Polsce i jak się do nich przygotować.

  Wprowadzenie do Akademii GOZ

  Webinar “Nowy Europejski Zielony Ład – gospodarcze trzęsienie ziemi?” to wprowadzenie do Pierwszej Akademii GOZ. Odbył się 8 czerwca 2020 roku. Przedyskutowaliśmy na nim najważniejsze wyzwania dla biznesu wynikające z nowej unijnej strategii: Zielonego Ładu, strategii przemysłowej i planu działania dot. GOZ, które zostaną szczegółowo omówione podczas Pierwszej Akademii GOZ.

  Indywidualne wsparcie doradcze

  Oferujemy indywidualne wsparcie doradcze dla firm w przygotowywaniu się do transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Pomagamy w umieszczaniu GOZ w strategii zrównoważonego rozwoju organizacji. Proponujemy:

  • Wsparcie w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy
  • Indywidualne szkolenia i warsztaty
  • Benchmarking GOZ – kompleksową analizę porównawczą wybranego zagadnienia GOZ, z przeglądem najlepszych dobrych praktyk w branży
  • Diagnozę GOZ – analizę dojrzałości GOZ firmy w oparciu o normę BS 8001 i Matrycę GOZ –  więcej o narzędziu

  Wspieramy też przedsiębiorstwa w doborze międzysektorowych inicjatyw, w które warto się włączyć, planowaniu w ich ramach swoich działań czy też w rozwijaniu własnych, nowych inicjatyw na rzecz wdrażania cyrkularnej gospodarki.

  Kontakt

  CSR Consulting
  ul. Topiel 23/3, 00-342 Warszawa
  +48 881 090 576

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY