CSR Consulting

  CSR Consulting, firma zajmująca się doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu, jest partnerem portalu GOZ w Praktyce.

  CSR Consulting na rzecz GOZ

  Jesteśmy firmą doradczą. Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, dzięki czemu ich firmy mogą się rozwijać, a na polskim rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania Agendy 2030. Stworzyliśmy wraz z naszymi partnerami portal GOZ w Praktyce.

  Nasze działania

  Wyzwania związane ze zmianami klimatu i degradacją środowiska należą dziś do najpoważniejszych ryzyk dla biznesu. W obszarze ochrony środowiska czekają też biznes ambitne zmiany, zarówno wynikające z rosnących oczekiwań konsumentów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy, jak i z coraz bardziej wymagającej legislacji.

  Od lat wspieramy firmy w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego zarządzania środowiskowego, odpowiadających na współczesne wyzwania i wykorzystującego płynące z nich szanse biznesowe. Planując działania środowiskowe, pamiętamy o ich społecznym oddziaływaniu np. poprzez zrównoważony łańcuch dostaw i kompatybilność z ładem korporacyjnym, holistycznie podchodząc do zarządzania ESG. Naszą dodatkową specjalizacją jest temat zrównoważonych opakowań.

  Nasze usługi

  Oferujemy indywidualne wsparcie doradcze dla firm w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w tym – przygotowywania się do transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Pomagamy w umieszczaniu GOZ w strategii zrównoważonego rozwoju organizacji. Proponujemy:

  • Wsparcie w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy, w tym w budowaniu celów środowiskowych
  • Indywidualne szkolenia i warsztaty, np. w ramach Akademii GOZ
  • Benchmarking GOZ – kompleksową analizę porównawczą wybranego zagadnienia GOZ, z przeglądem najlepszych dobrych praktyk w branży i analizą trendów biznesowych, konsumenckich czy legislacyjnych
  • Diagnozę GOZ – analizę dojrzałości GOZ firmy w oparciu o normę BS 8001 i Matrycę GOZ –  więcej o narzędziu
  • Laboratorium GOZ – wydarzenia mające na celu wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań dla firmy w zakresie gospodarki cyrkularnej. Organizowane w formie procesów krótko- i długoterminowych: konferencji, okrągłych stołów, spotkań match-makingowych, projektów badawczych czy wdrożeniowych. Przygotowywane są przede wszystkim z myślą o znalezieniu rozwiązań dla konkretnej firmy.
  • Wsparcie w zakresie zrównoważonych opakowań: budowy strategii opakowaniowej firmy czy poszukiwania rozwiązań w ramach warsztatów prowadzonych według metodyki innowacji u źródła Fundacji Ellen MacArthur.

  Prowadzimy też portal GOZ w Praktyce i zachęcamy do włączenia się w jego rozwój, poprzez zostanie jego partnerem!

  Inicjatywy

  Zamykanie obiegu wymaga współpracy w łańcuchu wartości i kreowania innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy inicjatorem wielu międzysektorowych inicjatyw. Wspieramy przedsiębiorstwa w doborze tych projektów, w które warto się włączyć, planowaniu w ich ramach swoich działań czy też w rozwijaniu własnych, nowych inicjatyw na rzecz GOZ.
  Poznaj inicjatywy na rzecz GOZ, których jesteśmy inicjatorami i koordynatorami. Włącz się w działania!
  Loading...

   Wydarzenia

   Obejrzyj webinary stworzonej przez nas Akademii GOZ. Weź udział w organizowanych przez nas wydarzeniach dotyczących gospodarki cyrkularnej.

   Loading...

    Kontakt

    CSR Consulting
    ul. Kamykowa 1, 03-289 Warszawa
    +48 662 347 471

    INICJATOR

    PARTNERZY

    INICJATOR I PARTNERZY