CSR Consulting

  CSR Consulting, firma zajmująca się doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu, jest partnerem portalu GOZ w Praktyce.

  CSR Consulting na rzecz GOZ

  Jesteśmy firmą doradczą. Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, dzięki czemu ich firmy mogą się rozwijać, a na polskim rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania Agendy 2030. Stworzyliśmy portal GOZ w Praktyce.

  Wyzwania związane ze zmianami klimatu i degradacją środowiska należą dziś do najpoważniejszych ryzyk dla biznesu.
  W obszarze ochrony środowiska czekają też biznes ambitne zmiany, zarówno wynikające z rosnących oczekiwań konsumentów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy, jak i z coraz bardziej wymagającej legislacji.

  Wspieramy firmy w budowaniu nowoczesnego zarządzania środowiskowego odpowiadającego na współczesne wyzwania i wykorzystującego płynące z nich szanse biznesowe.

  Planując działania środowiskowe, pamiętamy o ich społecznym oddziaływaniu np. poprzez zrównoważony łańcuch dostaw i kompatybilność z ładem korporacyjnym, holistycznie podchodząc do zarządzania ESG.

  Wspieramy firmy w budowie strategii, które pozwolą im funkcjonować w Europejskim Zielonym Ładzie. To gospodarka przyszłości Unii Europejskiej – nowoczesna,  konkurencyjna i jednocześnie zasobooszczędna, neutralna dla klimatu i środowiska. Pomagamy budować drogę dojścia do dwóch celów stawianych przez UE:

  • neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050 i
  • oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów poprzez wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

  Nie zapominamy przy tym o społecznym aspekcie, zgodnie z unijną zasadą sprawiedliwej transformacji.

  Naszą dodatkową specjalizacją jest temat zrównoważonych opakowań.

  Wspieramy firmy w całym cyklu zarządzania środowiskiem.

  Inicjatywy

  Zamykanie obiegu wymaga współpracy w łańcuchu wartości i kreowania innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy inicjatorem wielu międzysektorowych inicjatyw. Wspieramy przedsiębiorstwa w doborze tych projektów, w które warto się włączyć, planowaniu w ich ramach swoich działań czy też w rozwijaniu własnych, nowych inicjatyw na rzecz GOZ.
  Poznaj inicjatywy na rzecz GOZ, których jesteśmy inicjatorami i koordynatorami. Włącz się w działania!
  Loading...

   Wydarzenia

   Obejrzyj webinary stworzonej przez nas Akademii GOZ. Weź udział w organizowanych przez nas wydarzeniach dotyczących gospodarki cyrkularnej.

   Loading...

    INICJATOR

    PARTNERZY

    INICJATOR I PARTNERZY