Zmiany klimatu

    Zmiana klimatu, wg  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), to zmiana stanu i właściwości klimatu, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu – dekadę lub dłużej. Zmiana klimatu może odnosić się do zmiany w przeciętnych warunkach pogodowych lub w czasie zmiany pogody w kontekście długoterminowych średnich warunków.

    Zmian klimatu nie należy utożsamiać z pogodą, która jest zmianą warunków atmosferycznych w krótkim okresie czasu. W gorącym klimacie może okazjonalnie spaść śnieg, a w zimnym mogą zdarzyć się upały. O zmianie klimatu możemy mówić dopiero przy obserwacji wieloletnich trendów i powolnych zmian, które są niedostrzegalne dla człowieka – dlatego możemy mieć wrażenie że klimat się nie zmienia, chociaż obserwacje i pomiary wskazują na jego zmianę.

    Zmiany klimatu są spowodowane przez czynniki naturalne (np. ilość promieniowania słonecznego, ruchy płyt tektonicznych, erupcje wulkanów) oraz działalność człowieka (dodatkowe emisje gazów cieplarnianych z przemysłu i transportu w wyniku spalania paliw kopalnych), która uznawana jest za główną przyczynę bieżących zmian klimatycznych – tzw. globalnego ocieplenia.

    Więcej informacji: http://naukaoklimacie.pl/

    « Powrót do listy haseł