Słownik pojęć

    Poniżej znajduje się kilkadziesiąt definicji najważniejsze pojęć związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Skrótowe definicje można podejrzeć podczas przeglądania strony, po najechaniu myszką na podświetlone słowo.