Zrównoważony rozwój

    Zrównoważony rozwój, Ekorozwój (Sustainable development) – to rozwój, który koncentruje się na zachowaniu równowagi pomiędzy ekonomicznymi i społecznymi planami rozwoju, a jego środowiskowymi ograniczeniami. Jego najpopularniejsza definicja zawarta w raporcie Narodów Zjednoczonych “Nasza Wspólna Przyszłość” z 1987 r. określa zrównoważony rozwój jako taki rozwój, który umożliwia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb. Pożądany rezultat ekorozwoju to sytuacja, w której warunki życia i wykorzystywanie zasobów naturalnych w dalszym ciągu zaspokajają potrzeby społeczeństwa bez podważania integralności i stabilności ekosystemów. Z tego powodu w Polsce używa się czasem jako synonimu zrównoważonego rozwoju określenia trwały rozwój.

    Szeroko określony “zrównoważony rozwój” jest podejściem systemowym do wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz do zarządzania naturalnym, produkowanym i społecznym kapitałem dla dobra własnego i przyszłych pokoleń.

    Termin „zrównoważony rozwój” używany przez ONZ obejmuje kwestie związane nie tylko ze sferą gospodarczą i środowiskiem naturalnym, ale podkreśla również wagę rozwoju cywilizacyjnego, do którego należy zaliczyć m.in.: dostęp do edukacji, odpowiednie warunki sanitarne, dostęp do opieki zdrowotnej, itd. Zobacz: Cele Zrównoważonego Rozwoju.

    « Powrót do listy haseł