Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM)

    Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM) określony przez Komisję Europejską katalog surowców o wysokim znaczeniu dla gospodarki europejskiej i wysokim ryzyku związanym z ich podażą.

    Wybrane surowce mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej. Stanowią one bazę dla wszystkich gałęzi przemysłu, umożliwiają produkcję szerokiej gamy towarów i dostarczanie usług. Nowoczesne technologie oraz postęp technologiczny, a także jakość życia opierają się w coraz większym stopniu  na dostępie do większej ilości surowców. W związku z tym niezawodny i niezakłócony dostęp do niektórych surowców jest coraz większym problemem – zarówno w obrębie Unii Europejskiej jak i na całym świecie. Aby sprostać temu wyzwaniu, Komisja Europejska stworzyła listę surowców krytycznych dla UE. Lista ta podlega regularnym przeglądom i aktualizacjom i jest podstawą dla decyzji strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

    Więcej informacji: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_it

    « Powrót do listy haseł