Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability)

  Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability) to metoda wskaźnikowa, która pozwala na zestawienie czterech filarów zrównoważonego rozwoju – ekologii, ekonomii, polityki i kultury. Metoda ta jest stosowana w miastach – na osiedlach miejskich oraz wykorzystywana przez szereg globalnych organizacji, które wykorzystują ją do badania polityki urbanistycznej i zrównoważonego rozwoju miast.

  Kręgi zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech głównych aspektach życia społecznego które, przeplatając się, pozwalają lepiej zrozumieć i zaplanować rozwój zrównoważony dla danej społeczności:

  • aspekt ekonomiczny, czyli działania związane z produkcją, użytkowaniem i zarządzaniem zasobami,
  • aspekt ekologiczny to działania skupiające się na wymiarze oddziaływania na przyrodę,
  • aspekt polityczny rozumiany jest jako działania związane z prawem, normami legislacyjnymi, a także organizacją życia społecznego,
  • aspekt kulturowy to wszystkie działania decydujące o rozwoju psychicznym i fizycznym mieszkańców.

  Więcej informacji: http://www.circlesofsustainability.org/circles-overview/

  « Powrót do listy haseł