Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) – Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) definiuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw jako „ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowania etycznego oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości”. Międzynarodowa Korporacja Finansowa z Grupy Banku Światowego uzupełnia tę definicję, dodając iż odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw to zobowiązanie do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju poprzez pracę z zatrudnionymi, ich rodzinami, społecznością lokalną i społeczeństwem jako całością, w celu podnoszenia jakości życia w sposób jaki jest dobry zarówno dla biznesu, jak i rozwoju.

    W celu doprecyzowania wartości, którymi powinny posługiwać się organizacje (nie tylko biznesowe) w swojej działalności, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła normę ISO 26000. Zgodnie z nią, społeczna odpowiedzialność powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem następujących obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne.

    « Powrót do listy haseł