Gospodarka cyrkularna

    Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.

    Gospodarka cyrkularna wzoruje się na przyrodzie i naturalnym obiegu materii w ekosystemach. Nie istnieje słowo “odpad”, ponieważ wszystkie surowce są cenne. Uwzględniając to, produkty które nie nadają się do dalszego użytkowania, są chwilowo wycofywane z rynku do naprawy i regeneracji w celu usprawnienia do dalszego wykorzystania. Bardzo ważne w gospodarce cyrkularnej jest więc podejście systemowe, koncentrujące się na całym cyklu życia produktu. Kluczowe jest tu zaangażowanie wszystkich podmiotów (przedsiębiorstw, wspólnot, jednostek), które są równoważną częścią sieci i mają realny wpływ na cały łańcuch wartości.

     

    « Powrót do listy haseł