ReSOLVE

  ReSOLVE – pojęcie, które prezentuje sześć biznesowych ścieżek działania dla firm, które dążą do wdrożenia zasad gospodarki cyrkularnej. Pojęcie ReSOLVE powstało jako skrót następujących słów: regeneracja (Regenerate), współdzielenie (Share), optymalizacja (Optimise), zapętlanie (Loop), wirtualizcja (Virtualise) i wymiana (Exchange).

  • Regeneracja (ang. Regenerate) To wszystkie działania zmierzające do przejścia na odnawialne materiały i źródła energii, czyli praktyczna realizacja idei zwracania odzyskanych zasobów biologicznych do środowiska.
   Przykłady: odzysk energii, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, budownictwo efektywne energetycznie, lokalizowanie ośrodków produkcyjnych w eko-parkach przemysłowych itp.
  • Współdzielenie (ang. Share) Dzielenie się ze współużytkownikami to sposób, by maksymalizować wykorzystanie produktu czy usługi. Współdzielenie to także ponowne wykorzystanie produktów, o ile są one technicznie sprawne i dopuszczone do użytku (np. zasada second-hand) oraz przedłużanie życia produktów poprzez ich konserwację, naprawy i sposoby projektowania zwiększające ich trwałość.
   Przykłady:  udostępnianie prywatnych zasobów (na zasadzie każdy z każdym) bądź udostępnianie publicznej puli produktów.
  • Optymalizacja (ang. Optimise) Działania optymalizujące skupiają się przede wszystkim na zwiększaniu wydajności i efektywności produktu oraz usuwaniu odpadów w procesie produkcyjnym i łańcuchu dostaw (od zaopatrzenia i logistyki produkcji, poprzez użytkowanie i etap końcowy użytkowania). Istotne jest, że optymalizacja odbywa się bez konieczności wprowadzania zmian w systemie zarządzania i aktualizacji posiadanej technologii.
   Optymalizacja może się odnosić do wykorzystywania dużych zbiorów danych, automatyzacji, teledetekcji czy układów zdalnie sterujących.
  • Zapętlenie (ang. Loop) Dążenie do utrzymania komponentów i materiałów w obiegu zamkniętym.
   Przykłady: ponowne wykorzystanie produktów, recykling, odzysk surowców, minimalizowanie strat materiałowych i energetycznych, upcycling, downcycling itp.
  • Wirtualizacja (ang. Virtualise) To model działania zakładający dostarczenie konkretnej użyteczności wirtualnie zamiast materialnie.
  • Wymiana ( z ang. Exchange) Model wymiany zakłada zastępowanie starych materiałów nowymi zaawansowanymi materiałami, stosowanie nowoczesnych technologii oraz wybieranie nowoczesnych produktów i usług.
  « Powrót do listy haseł