Nowy plan działania UE dot. GOZ

  Nowy, drugi plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu.
  W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w marcu 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”. To drugi plan działania dot. GOZ, po wdrożonym już planie z 2015 roku.

  Spis treści Planu:
  1. WPROWADZENIE
  2. RAMY POLITYKI ZRÓWNOWAŻONYCH PRODUKTÓW
  2.1. Projektowanie zrównoważonych produktów
  2.2. Wzmocnienie pozycji konsumentów i nabywców publicznych
  2.3. Obieg zamknięty w procesach produkcyjnych
  3. KLUCZOWE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI PRODUKTÓW
  3.1. Elektronika i ICT
  3.2. Baterie, akumulatory i pojazdy
  3.3. Opakowania
  3.4. Tworzywa sztuczne
  3.5. Wyroby włókiennicze
  3.6. Budownictwo i budynki
  3.7. Żywność, woda i składniki odżywcze
  4. MNIEJ ODPADÓW, WIĘKSZA WARTOŚĆ
  4.1. Bardziej skuteczna polityka dotycząca odpadów wspierająca zapobieganie powstawaniu odpadów i obieg zamknięty
  4.2. Wzmocnienie obiegu zamkniętego w środowisku wolnym od substancji toksycznych
  4.3. Stworzenie dobrze funkcjonującego unijnego rynku surowców wtórnych
  4.4. Rozwiązanie problemu wywozu odpadów z UE
  5. DOSTOSOWANIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO DO POTRZEB LUDZI, REGIONÓW I MIAST
  6. DZIAŁANIA PRZEKROJOWE
  6.1. Obieg zamknięty jako warunek wstępny neutralności klimatycznej
  6.2. Zapewnienie odpowiedniej opłacalności
  6.3. Wspieranie procesu przejścia poprzez badania, innowacje i transformację cyfrową
  7. POZYCJA LIDERA W DZIAŁANIACH NA POZIOMIE ŚWIATOWYM
  8. MONITOROWANIE POSTĘPÓW
  9. PODSUMOWANIE

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY