Regulacje

  Regulacje
  Nowa strategia przemysłowa dla Europy

  Nowa strategia przemysłowa UE, określająca ambitną transformację ekologiczną i cyfrową. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Europejski Zielony Ład

  Nowa strategia UE do roku 2050 określająca przyszły europejski zielony ład: gospodarkę neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Nowy plan działania UE dot. GOZ

  Nowy, drugi plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Mapa drogowa GOZ

  Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęta przez polski rząd w 2019 roku. Zawierają “zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego”.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Plan działania UE dot. GOZ

  Pierwszy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Zamknięcie obiegu, ogłoszony w 2015 roku.

  Czytaj więcej