Plan działania UE dot. GOZ

  Pierwszy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Zamknięcie obiegu, ogłoszony w 2015 roku.

  „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” został ogłoszony w 2015 roku. Dokument był wdrażany do momentu ogłoszenia w marcu 2020 roku drugiego, „Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”.

  Plan opisywał następujące obszary działań: produkcja, konsumpcja, gospodarowanie odpadami, stymulowanie rynku surowców wtórnych i ponownego wykorzystywania wody. Wyznaczał obszary priorytetowe: tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki oraz biomasa i bioprodukty. Określał zadania w zakresie innowacji, inwestycji oraz inne środków horyzontalnych oraz monitorowanie postępów w realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY