Mapa drogowa GOZ

  Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęta przez polski rząd w 2019 roku. Zawiera "zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego".

  „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” została przyjęta uchwałą Rady Ministrów we wrześniu 2019 roku. To „dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego”. Jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawiera 5 rozdziałów:

  • Zrównoważona produkcja przemysłowa
  • Zrównoważona konsumpcja
  • Biogospodarka
  • Nowe modele biznesowe
  • Wdrażanie i monitorowanie GOZ

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY