Nowelizacja rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

  30 listopada 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy dokument pt. Regulation on Packaging and Packaging Waste.

  Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które ma zastąpić dotychczasową dyrektywę 94/62/WE. Dokument zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski oraz Radę, które ostatecznie uchwalą tekst regulacji. 

  Celem nowelizacji jest wyjście na przeciw rosnącemu problemowi nadmiernej ilości generowanych odpadów opakowaniowych na terenie Unii Europejskiej. Główne kierunki proponowanych zmian to:

  1. zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15% do 2040 roku;
  2. zwiększenie jakości recyklatu;
  3. zakaz wprowadzania opakowań jednorazowego użytku;
  4. zdatność do recyklingu wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 roku; 
  5. wprowadzenie obowiązkowych opakowań wielokrotnego użycia dla wybranych sektorów;
  6. ograniczenie stosowania toreb jednorazowych; 
  7. rozszerzona odpowiedzialność producentów w e-commerce. 

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY