Anna-Maria Prymas

  Artykuły:

  Regulacje
  Nowa strategia przemysłowa dla Europy

  Nowa strategia przemysłowa UE, określająca ambitną transformację ekologiczną i cyfrową. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  KOKOworld – Jeans for a better world

  Jeans for the better world to inicjatywa firmy KOKOworld, zakładająca ponowne użycie materiału jeansowego pozyskanego ze zbiórek do stworzenia nowych produktów tekstylnych, takich jak plecaki czy kurtki.

  Czytaj więcej
  Raport
  GOZ – co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?

  Spojrzenie na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego z dwóch stron – producenta i konsumenta pozwala na ujęcie tematu w szerokim aspekcie. Broszura w przystępny sposób opisuje działania które każdy z nas może wykonać w swojej roli społecznej.

  Czytaj więcej
  Raport
  Cities and Circular Economy for Food

  Raport Fundacji Ellen MacArthur dotyka wszystkich kwestii związanych z żywnością i jej konsumpcją w miastach. Analizuje sposoby pozyskiwania żywności, jej transport oraz problem jej marnowania. Wskazuje wpływ, jaki dzięki swojej wielkości miasta mają na producentów żywności, jednocześnie wskazując w jakim kierunku powinien on być wywierany.

  Czytaj więcej
  Raport
  AI in the Circular Economy

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur, wydana w roku 2019 wskazuje w jaki sposób nowe technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja, wspierają proces transformacji gospodarki linearnej w cyrkularną. Autorzy podkreślają istotność i zalety inkorporacji zaawansowanej technologii w działania poszczególnych przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej
  Raport
  Paving the way for Circular Economy

  Publikacja Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z roku 2019 jest obszernym dokumentem analizującym zarówno działalność podmiotów prywatnych jak i kwestie prawne na różnych poziomach administracyjnych w Europie w temacie cyrkularnej gospodarki. Oprócz przedstawienia stanu bieżącego autorzy wskazują również potencjał rozwoju dla każdego z analizowanych aspektów.

  Czytaj więcej
  Raport
  Reuse: rethinking packaging

  Zbiór praktyk Reuse (ponownego użycia) z całego świata wydany przez Fundację Ellen MacArthur w 2019 roku stanowi bazę wiedzy i inspiracji dla biznesu w zakresie wdrażania cyrkularnych rozwiązań. Poprzez wskazanie mocnych i słabych stron każdej z praktyk oraz ich ocenę autorzy ułatwiają przedsiębiorcom podjęcie właściwych decyzji w kwestiach transformacji.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Plastics Economy

  Fundacja Ellen MacArthur stowrzyła w 2017 roku obszerny materiał dotyczący problemu jednorazowych opakowań plastikowych. Publikacja kompleksowo omawia wszystkie kwestie związane z plastikiem i wskazuje drogę, którą należy obrać aby poprawić bieżący stan.

  Czytaj więcej
  Raport
  Packaging Plastics in Circular Economy

  Rada Europejskich Uczonych (EASAC) wydała w roku 2020 publikację, która szczegółowo analizuje sytuację plastiku na świecie. Autorzy wskazują problem mikroplastiku oraz wszechobecnych odpadów z tworzywa sztucznego, identyfikując głównych winowajców – porównując typy plastiku.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Economy update

  Raport Ecopreneur z 2019 roku jest obszerną analizą 28 krajów Unii Europejskiej pod względem zaawansowania na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Autorzy podkreślają jak istotne w drodze do GOZ są współpraca, wyznaczanie odpowiednich celów oraz aktualizacja polityk dotyczących pozyskiwania zasobów.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Big Circle

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2018 roku stanowi dobry punkt wyjściowy do zapoznania się z ideą GOZ. Przedstawione są ogólne zasady i korzyści wynikające ze zmiany gospodarki na okrężną wraz z przykładami wdrożeń cyrkularnych rozwiązań w największych światowych przedsiębiorstwach

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Policy Action Brief

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2019 gromadzi nowopowstałe regulacje dotyczące GOZ na różnych światowych rynkach, ułatwiając biznesowi adaptację do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Raport
  New Plastics Economy: Catalysing Action

  Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z 2016 roku jest następnym krokiem we wdrażaniu Nowej Ekonomii Plastikowej Fundacji Ellen MacArthur, wskazującym pożądane kierunki zmiany w kwestii polityk i zachowań dotyczących plastiku.

  Czytaj więcej
  Inicjatywa
  Koalicja 5 Frakcji

  Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji, powstała w celu wypełnienia ogromnej luki w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. Celem Koalicji jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów.

  Czytaj więcej
  Inicjatywa
  Polski Pakt Plastikowy

  Międzysektorowe partnerstwo na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  IKEA – Przyda się!

  “Przyda się!” to akcja Ikea Retail zachęcająca konsumentów do dania drugiego życia już posiadanym przedmiotom za pomocą trzech kroków: Zadbaj, Napraw i Przerób. Kulminacją akcji była kampania przeprowadzona w Black Friday 2019r.

  Czytaj więcej
  Raport
  Intelligent Assets – Unlocking Circular Economy

  Raport powstały w 2016 roku na skutek współpracy zespołu Fundacji Ellen MacArthur ze Światowym Forum Ekonomicznym kompleksowo opisuje drogę ku cyrkularności, zaczynając od obmyślania zmian w łańcuchu wartości, a na podejmowaniu działań kończąc.

  Czytaj więcej
  Raport
  Why circular economy?

  Autorzy wydanej w 2017 roku publikacji zebrali wypowiedzi i praktyki przedstawicieli biznesu z całego świata, przedstawiając 20 powodów na przejście na gospodarkę cyrkularną.

  Czytaj więcej
  Raport
  Accelerating the scale-up across global supply chains

  Publikacja Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains Fundacji Ellen MacArthur i Światowego Forum Ekonomicznego opisuje tematykę cyrkularności łańcuchów dostaw na całym świecie.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Transition Indicators

  Autorzy wydanego w 2020 roku narzędzia wskazują potrzebę mierzenia cyrkularności w przedsiębiorstwach, udostępniając jednocześnie środki do przeprowadzenia analizy i interpretacji wyników.

  Czytaj więcej
  Raport
  Completing the Picture

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change wskazuje klarowną drogę prowadzącą do transformacji, wzywając wszystkich uczestników rynku do współpracy w celu odpowiedzi na wymagania klimatyczne.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Europejski Zielony Ład

  Nowa strategia UE do roku 2050 określająca przyszły europejski zielony ład: gospodarkę neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Nowy plan działania UE dot. GOZ

  Nowy, drugi plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Wynika z ogłoszonego Europejskiego Zielonego Ładu.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Mapa drogowa GOZ

  Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęta przez polski rząd w 2019 roku. Zawierają “zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego”.

  Czytaj więcej
  Regulacje
  Plan działania UE dot. GOZ

  Pierwszy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Zamknięcie obiegu, ogłoszony w 2015 roku.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Działaj z imPETem!

  Kampania „Działaj z imPETem!” prowadzona jest przez Rekopol, a zainicjowana w 2018 r. przez Coca-Colę, Nestle, Pepsi-Colę i Żywiec Zdrój. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z butelkami PET, które są wartościowym tworzywem.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Ecovio

  Ecovio® jest wysokiej jakości, uniwersalnym biotworzywem stworzonym przez firmę BASF. Jego główną zaletą jest to, że jest stworzony na bazie składników organicznych i posiada certyfikat produktu kompostowalnego.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Dzień bez śmiecenia

  Organizowane co roku 11 maja wydarzenie promujące ideę bycia ekologicznym. Obchody odbywają się od 2007 roku z inicjatywy Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Snap Pack

  Snap Pack Grupy Carlsberg to pierwsze w branży piwowarskiej rozwiązanie redukujące wykorzystanie plastiku w opakowaniach. Pomoże on zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych w wielopakach o ok. 76 proc.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  ZERO marnowania wody

  Grupa Carlsberg, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, wyznaczyła jako cel zmniejszenie o 50% zużycia wody w browarach i działania na rzecz ochrony wspólnych zasobów wodnych na obszarach wysokiego ryzyka.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  _Z głową

  Studio 102 wykorzystuje swoje umiejętności nieszablonowego spojrzenia na komunikację w celu promowania idei zamykania obiegu. W projekcie _Z głową autorzy stworzyli platformę dostarczającą wiedzy o sposobach wdrażania GOZ w domach.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Planet Partner Program

  HP poprzez program Planet Partner Program wdraża zasady cyrkularnej gospodarki do swojego łańcucha wartości. Nie tylko zwiększa udział recyklatu w swoich produktach ale także wprowadza innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do zamknięcia obiegu.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Upcykling marki

  Deko Eko to na polskim rynku pionier nadawania nowego życia zużytym produktom. Projektanci wykorzystują materiały, które są odnawialne, nadają się do ponownego przetworzenia lub pochodzą z recyklingu i nadają im wyższą wartość, zamieniając je w estetyczne, użytkowe i w pełni wartościowe produkty, które firmy przeznaczają na cele edukacyjne, promocyjne, społeczne czy sprzedażowe.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Innowacja i odnawialność

  Stora Enso, działająca w sektorze biogospodarki, jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Przedsiębiorstwo zamyka obieg poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz używanie odnawialnych materiałów.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Zielony popiół

  Firma Lafarge zamyka obieg wytwarzanego w procesie spalania węgla popiołu, przekształcając go w dwa pełnowartościowe produkty.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Odnowa urządzeń multimedialnych

  Firma Orange, zamiast kupować nowe urządzenia telekomunikacyjne dla każdego klienta, poddaje je procesowi odnowy. Praktyka ta pozwala nie tylko dbać o środowisko ale również na oszczędzanie środków.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Światło jako usługa

  Dzięki współpracy firm Cofely i Royal Philips z Terminalem 2 lotniska Schiphol w Amsterdamie wprowadzony został cyrkularny model korzystania z oświetlenia. Podczas gdy lotnisko płaci jedynie za korzystanie ze światła, firma Philips pozostaje właścicielem instalacji.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Sucha fabryka

  W ramach programu “Sharing Beauty with All” firma L’Oreal przeciwdziała nadmiernemu zużyciu wody w produkcji swoich towarów. Podejmując coraz bardziej zaawansowane działania udaje jej się zamknąć obieg wody w podwarszawskiej fabryce.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  ZERO emisji dwutlenku węgla

  Korzystanie z odnawianych źródeł energii jest jednym z elementów gospodarki cyrkularnej, ponieważ pozwala zatrzymać wydobywanie i spalanie surowców pierwotnych, nieodnawialnych. Jednym z komponentów programu Together towards ZERO grupy Carlsberg, jest eliminacja emisji dwutlenku węgla w browarach.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Surowiec tylko z recyklingu

  Stella Pack, dzięki nowym technologiom i patentom wdraża ideę ponownego użytku odpadów plastikowych i przekształcenia ich w worki na śmieci możliwe do recyklingu.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Drugie życie sofy

  Program firmy IKEA Retail w Polsce “Drugie życie sofy”, podjęty we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity Poland, umożliwia przekazanie fundacji jako darowizny używanych sof i foteli. Dzięki temu przedłuża życie używanych mebli wypoczynkowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby trafić na wysypisko.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Droga do GOZ

  IKEA w Polsce jest samowystarczalna energetycznie dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii. Sklep oferuje też szereg produktów z materiałów z recyklingu i odnawialnych. Minimalizuje zużycie surowców kopalnych, nieodnawialnych.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  RePack

  Wypożyczanie i zwrot opakowań, w których dostarczane są produkty ze sklepów internetowych, to pomysł holenderskiej firmy na wprowadzenie obiegu zamkniętego opakowań do zakupów online na całym świecie.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  NO|BETTER|LESS PLASTIC

  Firma Dove adresuje problem ilości i jakości plastiku znajdującego się w obiegu poprzez wprowadzanie rozwiązań redukujących liczbę opakowań plastikowych swoich produktów oraz zwiększanie odsetka recyklatu tam, gdzie jest to możliwe.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Ekologiczne domy

  ArchiBlox jest australijskim producentem nowoczesnych, ekologicznych domów tworzonych z prefabrykowanych modułów lub materiałów pochodzących z certyfikowanych, zrównoważonych upraw.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Loop

  Zamykanie cyklu jednorazowych opakowań to misja firmy Loop, będącej częścią przedsiębiorstwa TerraCycle. Osiągają ją poprzez innowacyjny sposób na redukcję użycia jednorazowych opakowań produktów i wielokrotne korzystanie z paczek transportowych.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Cyrkularny Dell

  Wraz z utworzeniem nowego modelu łańcucha dostaw, polegającego na zamykaniu obiegu opartego o wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu, Dell zmierza ku prawdziwej produkcji opartej na technologii obiegu zamkniętego, przynosząc korzyści zarówno biznesowi, klientom jak i środowisku.

  Czytaj więcej
  Dobra Praktyka
  Lemon Aide

  Lemon Aide to przedsiębiorstwo społeczne, założone przez firmę Danone, przy wsparciu finansowym Danone Ecosystem Fund, fundację FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) oraz startup Lemontri. Rozpoczęty w 2015 roku projekt jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie związane z wysokim poziomem bezrobocia oraz niskim poziomem recyklingu butelek PET.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circularity Gap Report

  Raport pokazujący cyrkularność globalnej gospodarki, przygotowywany co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przez Circle Economy, w oparciu o unikalną metodykę.

  Czytaj więcej