Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

    Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza (ze spalania) oraz zanieczyszczenie wód (od składowania odpadów).

    « Powrót do listy haseł