Downcycling

    Downcycling to jeden ze sposobów recyklingu, w którym odpad jest przekształcany w nowy surowiec, który ma niższą jakość lub mniejszą wartość środowiskową niż materiały z których został wyprodukowany dany produkt.

    Uzyskany w ten sposób surowiec wtórny może zostać wykorzystany do tworzenia innych produktów, np. zużyta butelka szklana trafia do pojemnika na szkło, a następnie zostanie przekształcona w stłuczkę szklaną (materiał o niższej jakości/funkcjonalności), z której wyprodukowany będzie grysik do tynkowania.

    « Powrót do listy haseł