Gospodarowanie odpadami

    Gospodarowanie odpadami to wszystkie działania wymagane do zarządzania odpadami od momentu ich powstania do ostatecznego usunięcia. Obejmuje ono między innymi zbieranie, transport, obróbkę i unieszkodliwianie odpadów wraz z monitoringiem i regulacjami prawnymi obejmującymi wytyczne dotyczące recyklingu.

    « Powrót do listy haseł