Gospodarka współdzielenia (Konsumpcja wspólna)

  Gospodarka dzielenia się, Konsumpcja wspólna (ang. Sharing Economy) to społeczno-gospodarczy system zbudowany wokół dzielenia się własnym kapitałem społecznym, fizycznym i intelektualnym (w zamian za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia). Obejmuje wspólne tworzenie,...

  Odnawialne Źródła Energii

  Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła takie jak energia słoneczna, wiatru, wodna, energia geotermalna, energia pływów czy nawet biomasa. Od paliw kopalnych różni ją to, że jest niewyczerpalna. Energia ze źródeł odnawialnych nie powoduje też...

  Zrównoważone rybołówstwo

  Zrównoważone rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym oraz taki w którym poziom wyławiania organizmów morskich nie przekracza naturalnych zdolności populacji do saoodnawiania się. Przeciwieństwem zrównoważonego rybołówstwa jest...

  Zrównoważone rolnictwo

  Zrównoważone rolnictwo opiera się na produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający ochronę środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki życia pracowników i ich rodzin, a także potrzeby lokalnych społeczności przy uwzględnieniu...

  Zrównoważona energetyka

  Zrównoważona energetyka to koncepcja, która obejmuje ciąg procesów związanych z energią, począwszy od źródeł jej pozyskiwania, poprzez różne typy elektrowni i sposób dostarczania energii do konsumentów, a kończąc na kwestiach związanych z efektywnym zarządzaniem nią....