Zrównoważone rolnictwo

    Zrównoważone rolnictwo opiera się na produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający ochronę środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki życia pracowników i ich rodzin, a także potrzeby lokalnych społeczności przy uwzględnieniu potrzeb zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń. W tak rozumianym procesie produkcji istotna jest również dbałość o dobrostan zwierząt i zapewnienie im odpowiednich warunków do życia.

    « Powrót do listy haseł