Gospodarka współdzielenia (Konsumpcja wspólna)

  Gospodarka dzielenia się, Konsumpcja wspólna (ang. Sharing Economy) to społeczno-gospodarczy system zbudowany wokół dzielenia się własnym kapitałem społecznym, fizycznym i intelektualnym (w zamian za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia). Obejmuje wspólne tworzenie, produkcję, dystrybucję, handel i konsumpcję towarów i usług przez różnych ludzi i organizacje.

  Gospodarka oparta na dzieleniu się charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

  1. Każdy z uczestników jest producentem lub współproducentem danego towaru lub usługi. Produkcja jest otwarta i dostępna dla tych, którzy chcą produkować.
  2. W centrum gospodarki znajdują się ludzie – aktywni obywatele i uczestnicy społeczności. Każdy z nich, nieważne czy funkcjonujący jako samodzielna jednostka czy będąc elementem wspólnoty, jest nie tylko konsumentem, ale również dostawcą towarów i usług.
  3. Gospodarka dzielenia się jest gospodarką, w której istnieje wiele form wymiany i tworzenia wartości. Wartością jest nie tylko wartość finansowa, ale także szersza wartość ekonomiczna, środowiskowa i społeczna.
  4. Dystrybucja towarów i usług nie jest ograniczana granicami politycznymi czy geograficznymi. Posiadane, ale nie wykorzystywane przez jednostkę zasoby są ponownie przydzielane lub handlowanie z tymi, którzy chcą lub potrzebują ich.
  5. Gospodarka taka jest bardziej przyjazna środowisku – projektowanie, produkcja i dystrybucja działają w harmonii z dostępnymi zasobami naturalnymi. Towary i usługi tworzone w tym modelu gospodarki służą idei zrównoważonego rozwoju.

   

  « Powrót do listy haseł