Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój, Ekorozwój (Sustainable development) – to rozwój, który koncentruje się na zachowaniu równowagi pomiędzy ekonomicznymi i społecznymi planami rozwoju, a jego środowiskowymi ograniczeniami. Jego najpopularniejsza definicja zawarta w raporcie...

  Produktywność zasobów

  Produktywność zasobów (resource productivity) to ilość zasobów (materiałów, robocizny, pieniędzy) wykorzystywanych do tworzenia towarów lub usług. Jest wyrażana w kategoriach monetarnych jako wydajność pieniężna przypadająca na jednostkę zasobów, np. w perspektywie...

  Potrójna linia graniczna (TBL)

  Potrójna linia graniczna (ang. Triple Bottom Line – TBL) – koncepcja zrównoważonego rozwoju opisana przez Johna Elkingtona w 1994 roku i oparta na zasadach rachunkowości. U jej podstaw leży równość działalności społecznej, ekonomicznej i środowiskowej...

  Model DPSIR (DPSIR)

  Model DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, Response) – model wprowadzony przez holenderski Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska we współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska (EEA). Model DPSIR określa stosunki między różnymi sektorami...

  Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability)

  Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability) to metoda wskaźnikowa, która pozwala na zestawienie czterech filarów zrównoważonego rozwoju – ekologii, ekonomii, polityki i kultury. Metoda ta jest stosowana w miastach – na osiedlach miejskich oraz...