Produktywność zasobów

    Produktywność zasobów (resource productivity) to ilość zasobów (materiałów, robocizny, pieniędzy) wykorzystywanych do tworzenia towarów lub usług. Jest wyrażana w kategoriach monetarnych jako wydajność pieniężna przypadająca na jednostkę zasobów, np. w perspektywie danego kraju – jako iloraz produktu krajowego brutto (PKB) i konsumpcji krajowych materiałów (DMC).

    Produktywność zasobów jest jednym ze wskaźników, który pozwala rozpatrzyć bezpośrednie połączenie między wykorzystaniem zasobów a degradacją środowiska. Ponieważ odnosi się zarówno do ekonomicznych jak i środowiskowych kosztów, jest doskonałym punktem wyjścia do analiz środowiskowych.

    « Powrót do listy haseł