Model DPSIR (DPSIR)

  Model DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, Response) – model wprowadzony przez holenderski Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska we współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska (EEA).

  Model DPSIR określa stosunki między różnymi sektorami działalności człowieka a środowiskiem jako przyczynowy łańcuch powiązań oraz pomaga zdefiniować współzależności między nimi:

  • Siły napędowe (driving forces) – obszary życia publicznego, które mogą wywierać wpływ na środowisko,
  • Presja (pressures) to poziom oddziaływania człowieka na środowisko,
  • Stan (state) to kondycja środowiska naturalnego w kontekście działalności człowieka,
  • Wpływ (impact) – ostateczny efekt długofalowego oddziaływania człowieka na funkcjonowanie ekosystemów i konsekwencji dla ich zdolności regeneracji,
  • Odpowiedź (response) to podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

   

  « Powrót do listy haseł