Zrównoważone rybołówstwo

    Zrównoważone rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym oraz taki w którym poziom wyławiania organizmów morskich nie przekracza naturalnych zdolności populacji do saoodnawiania się. Przeciwieństwem zrównoważonego rybołówstwa jest przeławianie, które prowadzi do zmniejszania się populacji i w konsekwencji zabija także przemysł rybołówczy.

    Rybołówstwo to jedna z nielicznych gałęzi gospodarki oparta na pozyskiwaniu dzikich zwierząt: ryb, mięczaków lub skorupiaków, z ich naturalnego środowiska. Niestety, zasoby ryb i owoców morza na świecie drastycznie maleją. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), aż 30% światowych zasobów ryb jest przełowionych, a 60% poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Populacja ryb spada również z powodu zanieczyszczeń, intensywnego ruchu morskiego, przyłowów i przełowienia (czyli nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji łowisk, które sprowadzają populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia). Dlatego też promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz świadomość, skąd pochodzi ryba (z jakich łowisk) oraz jakimi metodami została złowiona, jest ważne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

    Więcej: https://www.msc.org/chronimy-morza-i-oceany/morza-i-oceny-dzisiaj

    « Powrót do listy haseł