Odnawialne Źródła Energii

    Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła takie jak energia słoneczna, wiatru, wodna, energia geotermalna, energia pływów czy nawet biomasa. Od paliw kopalnych różni ją to, że jest niewyczerpalna. Energia ze źródeł odnawialnych nie powoduje też zwiększenia globalnej ilości węgla w cyklu węglowym (nie wydziela do atmosfery nadmiarowego CO2), jest zatem ważnym elementem strategii na rzecz spowolnienia procesu globalnego ocieplenia.

    Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) definiuje energię odnawialną jako tę, którą pozyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Zgodnie z ustawą “Prawo energetyczne”, źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek lub energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

     

    « Powrót do listy haseł