Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój, Ekorozwój (Sustainable development) – to rozwój, który koncentruje się na zachowaniu równowagi pomiędzy ekonomicznymi i społecznymi planami rozwoju, a jego środowiskowymi ograniczeniami. Jego najpopularniejsza definicja zawarta w raporcie...

  Model DPSIR (DPSIR)

  Model DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, Response) – model wprowadzony przez holenderski Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska we współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska (EEA). Model DPSIR określa stosunki między różnymi sektorami...

  Zrównoważone rybołówstwo

  Zrównoważone rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym oraz taki w którym poziom wyławiania organizmów morskich nie przekracza naturalnych zdolności populacji do saoodnawiania się. Przeciwieństwem zrównoważonego rybołówstwa jest...

  Zmiany klimatu

  Zmiana klimatu, wg  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), to zmiana stanu i właściwości klimatu, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu – dekadę lub dłużej. Zmiana klimatu może odnosić się do...

  Ekoprojektowanie

  Ekoprojektowanie (ecodesign) jest podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego cyklu jego życia. Produkty, tworzone w ten sposób powinny być tworzone na wzór cyklu życia występującego naturalnie...