Ekoprojektowanie

  Ekoprojektowanie (ecodesign) jest podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego cyklu jego życia. Produkty, tworzone w ten sposób powinny być tworzone na wzór cyklu życia występującego naturalnie w przyrodzie, który jest idealnym przykładem zamkniętego obiegu materii.

  Aspekty środowiskowe, które powinny zostać przeanalizowane, aby móc mówić o wprowadzeniu zasad ekoprojektowania w firmie obejmują m.in. zagadnienia takie jak:

  • Stosowanie do produkcji materiałów o jak najmniejszym wpływie na środowisko,
  • Używanie mniejszej ilości zasobów podczas procesu produkcyjnego,
  • Redukcja ilości zanieczyszczeń i odpadów ubocznych,
  • Zmniejszenie wpływu dystrybucji produktów na środowisko,
  • Dbałość o to, aby dbałość o to, aby produkty były oszczędne w użytkowaniu przez klientów,
  • Optymalizacja funkcji produktów i zapewnienie odpowiedniej trwałości eksploatacyjnej,
  • Ułatwianie ponownego wykorzystywania produktu,
  • Dążenie do zmniejszenia wpływu utylizacji odpadów po produkcie na środowisko.
  « Powrót do listy haseł