Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption)

  Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption – DMC) to całkowita ilość materiałów bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę krajową: ilość surowców wydobytych z terytorium kraju zsumowana z surowcami importowanymi, pomniejszona o eksport poza...

  Efektywne wykorzystanie zasobów

  Efektywne wykorzystanie zasobów (efektywność zasobów) oznacza wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Celem takiego zarządzania zasobami jest uzyskanie zoptymalizowanej ilości...

  Ślad wodny

  Ślad wodny (ang. water footprint) to wskaźnik, który pokazuje zakres wykorzystania wody w odniesieniu do konsumpcji. Ślad wodny jednostki, wspólnoty lub działalności gospodarczej określa się jako całkowitą objętość wody słodkiej wykorzystanej do produkcji towarów i...

  Ślad węglowy

  Ślad węglowy (carbon footprint) to wskaźnik odnoszący się do liczby ton węgla emitowanego przez daną osobę lub przedsiębiorstwo w ciągu roku lub do ton węgla emitowanego w procesie wytwarzania i transportu produktu. Określany jest jako całkowita emisja powodowana...

  Ślad ekologiczny

  Ślad ekologiczny (ecological footprint) to wskaźnik, który pozwala odpowiedzieć na pytanie: ile naturalnych zasobów  planety jest zużywane na potrzeby ludzkiej działalności? Ślad ekologiczny można porównać do tego, ile miejsca na lądzie i na morzu jest dostępna na...