Ślad wodny

  Ślad wodny (ang. water footprintto wskaźnik, który pokazuje zakres wykorzystania wody w odniesieniu do konsumpcji. Ślad wodny jednostki, wspólnoty lub działalności gospodarczej określa się jako całkowitą objętość wody słodkiej wykorzystanej do produkcji towarów i usług spożywanych przez daną osobę lub wspólnotę lub wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.

  Ślad wodny to wskaźnik, który pokazuje zakres wykorzystania wody w odniesieniu do konsumpcji. Ślad wodny jednostki, wspólnoty lub działalności gospodarczej określa się jako całkowitą objętość wody słodkiej wykorzystanej do produkcji towarów i usług spożywanych przez daną osobę lub wspólnotę lub wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.

  Wyróżniamy 3 typy śladów wodnych:

  • Niebieski ślad wodny – ilość wody, która pochodzi z wód powierzchniowych lub zbiorników  podziemnych (jezior, rzek, terenów podmokłych i wodonośnych),
  • Zielony ślad wodny – ilość wody z opadów oraz gleby (woda, która jest dostępna w warstwie gleby na głębokości do 50 cm),
  • Szary ślady wodny – ilość wody zanieczyszczonej lub zawartej w ściekach.  
  « Powrót do listy haseł