Efektywne wykorzystanie zasobów

    Efektywne wykorzystanie zasobów (efektywność zasobów) oznacza wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Celem takiego zarządzania zasobami jest uzyskanie zoptymalizowanej ilości surowców, które można wprowadzić do systemu produkcyjnego.

    Zasoby naturalne stanowią podstawę gospodarki i jakości życia, jednak według szacunków, kontynuacja obecnych wzorców wykorzystania zasobów doprowadzi z biegiem czasu do nieodwracalnej degradacji środowiska. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów jest zatem jednym z kluczowych elementów, zapewniających zrównoważony wzrost cywilizacyjny.

    Kluczowym narzędziem w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami jest pomiar różnych aspektów wykorzystania zasobów (np. ślad węglowy, ślad wodny, ślad ekologiczny itd.), a następnie określenie punktów krytycznych, gdzie wykorzystywanych jest najwięcej surowców lub gdzie są największe możliwości, by zmniejszyć ich zużycie.

    « Powrót do listy haseł