Ślad węglowy

    Ślad węglowy (carbon footprint) to wskaźnik odnoszący się do liczby ton węgla emitowanego przez daną osobę lub przedsiębiorstwo w ciągu roku lub do ton węgla emitowanego w procesie wytwarzania i transportu produktu. Określany jest jako całkowita emisja powodowana przez osobę fizyczną, zdarzenie, organizację lub produkt, wyrażoną jako ekwiwalent dwutlenku węgla.

    « Powrót do listy haseł