Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption)

    Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption – DMC) to całkowita ilość materiałów bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę krajową: ilość surowców wydobytych z terytorium kraju zsumowana z surowcami importowanymi, pomniejszona o eksport poza kraj. Wskaźnik DMC zapewnia ocenę bezwzględnego poziomu wykorzystania zasobów i pozwala na odróżnienie konsumpcji napędzanej przez popyt krajowy od konsumpcji napędzanej przez rynek eksportowy. Dzięki temu można określić kierunki dalszego zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju w odniesieniu do wykorzystania zasobów naturalnych, w celu osiągnięcia zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego wynikającego z produkcji podstawowej, przetwórstwa materiałów, produkcji i odpadów dyspozycji.

    « Powrót do listy haseł