Zasada 3R

  Zasada 3R [z języka angielskiego: „Reduce, Reuse, Recycle”], znana także jako zasada 3U: Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj – zasada odnosząca się do sposobu gospodarowania zasobami. Kolejność postulowanych czynności nie jest przypadkowa. Pierwszym krokiem do...

  Ekoprojektowanie

  Ekoprojektowanie (ecodesign) jest podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego cyklu jego życia. Produkty, tworzone w ten sposób powinny być tworzone na wzór cyklu życia występującego naturalnie...

  Efektywność ekologiczna

  Efektywność ekologiczna (eco-efficiency) to koncepcja zarządzania, która opiera się na tworzeniu większej liczby towarów i usług, przy jednoczesnym zużywaniu mniejszej ilości zasobów oraz generowaniu mniejszej liczby odpadów i zanieczyszczeń. Termin ten został...

  Cykl życia produktu (PLM)

  Cykl życia produktu (Product Lifecycle) – pojęcie oznaczające czas funkcjonowania danego produktu na rynku, na który składa się kilka etapów: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa i spadek sprzedaży. Przewidując przebieg cyklu życia produktu...