Efektywność ekologiczna

    Efektywność ekologiczna (eco-efficiency) to koncepcja zarządzania, która opiera się na tworzeniu większej liczby towarów i usług, przy jednoczesnym zużywaniu mniejszej ilości zasobów oraz generowaniu mniejszej liczby odpadów i zanieczyszczeń.

    Termin ten został  wprowadzony przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) w 1992 roku i stał się synonimem filozofii zarządzania ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, łączącej efektywność środowiskową i ekonomiczną. Dotyczy on wszystkich aspektów biznesowych, od zakupu i produkcji po marketing i dystrybucję.

    « Powrót do listy haseł