Zużycie surowców (RMC)

  Zużycie surowców (Raw Material Consumption – RMC) określa całkowitą ilość surowców  wykorzystywanych do produkcji wszelkich towarów.

  Ocena cyklu życia produktu (LCA)

  Ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką używaną w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko: od produkcji surowców przez przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji, po produkcję, dalszy przewóz do punktów...

  Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (CLSCM)

  Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (Closed Loop Supply Chain Management, CLSCM) – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który polega na stosowaniu przez firmy w procesie produkcji materiałów, które są całkowicie odnawialne, nadają się do recyklingu lub są...

  Gospodarka cyrkularna

  Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób,...

  Wydłużenie życia produktu

  Wydłużenie życia produktu – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który koncentruje się na wykorzystaniu wartości już wyprodukowanych towarów. Konsumenci pozbywają się produktów, które nie stanowią już dla nich wartości – są zepsute, wyszły z mody albo nie są...