Zasada 3R

    Zasada 3R [z języka angielskiego: „Reduce, Reuse, Recycle”], znana także jako zasada 3U: Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj – zasada odnosząca się do sposobu gospodarowania zasobami.

    Kolejność postulowanych czynności nie jest przypadkowa. Pierwszym krokiem do ograniczania zużycia surowców jest bowiem unikanie tworzenia odpadów (np. poprzez przemyślane zakupy, wybór rzeczy wielokrotnego użytku, o dłuższym okresie trwałości, itp.). Drugi krok, to nadawanie drugiego życia zakupionym już produktom, o ile to możliwe (np. powtórne wykorzystanie opakowań, przeróbka ubrań, upcykling). Jeśli natomiast stopień zużycia lub rodzaj przedmiotów nie pozwalają na ich ponowne wykorzystanie, należy zadbać o ich właściwą utylizację.

    Zasada ta bywa coraz częściej rozszerzana do zasady 5R: Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Renew.

    « Powrót do listy haseł