Cykl życia produktu (PLM)

  Cykl życia produktu (Product Lifecycle) – pojęcie oznaczające czas funkcjonowania danego produktu na rynku, na który składa się kilka etapów: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa i spadek sprzedaży. Przewidując przebieg cyklu życia produktu można odpowiednio dostosować działania marketingowe, związane m.in. z ceną, dystrybucją i intensywnością promocji.

  W zależności od etapu, na jakim znajduje się produkt w cyklu swojego „rynkowego życia”, inne będą cele i podejmowane do ich realizacji działania:

  • Faza wprowadzenia na rynek – warto skoncentrować się na kreowaniu wśród potencjalnych nabywców świadomości produktu, podkreślaniu jego atrybutów i korzyści, jakie z produktu mogą odnieść jego potencjalni użytkownicy.
  • Faza wzrostu sprzedaży – w tej fazie firma powinna nastawić się na maksymalizację udziału w rynku; pojawiają się nowe wersje produktów.
  • Faza dojrzałości rynkowej – na tym etapie dąży się do zachowania udziału w rynku, ale stopniowo redukuje się koszty, np. marketingowe.
  • Faza spadku sprzedaży – moment wygaszenia, w tej fazie ogranicza się koszty oraz wydatki na promocję i rozwój produktu.
  « Powrót do listy haseł