Circular Transition Indicators v3.0

  Circular Transition Indicators v3.0

  Circular Transition Indicators v3.0 Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opublikowała wersję 3.0 Wskaźników Transformacji Cyrkularnej (CTI v.3.0). Decyzje o przechodzeniu na cyrkularne modele biznesowe zostają podejmowane coraz częściej nie tylko z...
  On the Green Way

  On the Green Way

  On the Green Way Zachęcamy do zapoznania się raportem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, którego Partnerem Merytorycznym jest CSR Consulting. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) zaprezentowała w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego raport, w...
  Mapa Drogowa Polskiego Paktu Plastikowego

  Mapa Drogowa Polskiego Paktu Plastikowego

  Mapa Drogowa Polskiego Paktu Plastikowego Zachęcamy do zapoznania się ze strategicznym dokumentem Polskiego Paktu Plastikowego. Polski Pakt Plastikowy 18 maja 2022 roku opublikował Mapę Drogową. To strategiczny dokument, który szczegółowo opisuje sposób, w jaki Polski...
  How circular is PET?

  How circular is PET?

  How circular is PET? Raport, którego celem jest odpowiedź na pytanie, jak bardzo cyrkularny jest PET w Europie. Zamykanie obiegu PET w Europie jest jednym z najbardziej popularnych wyzwań. Aby odpowiedzieć na pytanie „Jak bardzo cyrkularny jest PET?”...
  ReShaping Plastics

  ReShaping Plastics

  ReShaping Plastics "ReShaping Plastics" zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Raport “ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego...