Raport WWF dot. REUSE

  Raport WWF dot. REUSE

  Raport WWF dot. REUSE Publikacja WWF "The role of Reuse in a Circular Economy" przedstawia zalecenia dotyczące wdrażania systemów opartych na ponownym wykorzystywaniu zasobów. Wraz ze wzrostem wysiłków na rzecz rozwiązania globalnego kryzysu związanego z odpadami z...
  Raport Roczny Polskiego Paktu Plastikowego

  Raport Roczny Polskiego Paktu Plastikowego

  Raport Roczny Polskiego Paktu Plastikowego Z okazji II urodzin, Polski Pakt Plastikowy opracował raport podsumowujący działania zrealizowane w 2021 roku. Raport Roczny 2021 to drugie opracowanie tego rodzaju opublikowane przez Polski Pakt Plastikowy. Ubiegłoroczny...
  Produkt jako usługa w gospodarce cyrkularnej

  Produkt jako usługa w gospodarce cyrkularnej

  Produkt jako usługa w gospodarce cyrkularnej Jak wdrażać model GOZ pt. produkt jako usługa? Zachęcamy do lektury raportu opracowanego przez Stena Circular Consulting & Cradlenet. Raport „Product-as-a-Service in the circular economy” to najnowsza publikacja...
  Circularity Gap Report Poland

  Circularity Gap Report Poland

  Circularity Gap Report Poland Pierwszy dla Polski Circularity Gap Report już dostępny! Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, we współpracy z Circle Economy i Natural State, opracował Circularity Gap Report Poland 2022, który przedstawia wyniki analizy...
  9 Złotych Zasad Projektowania

  9 Złotych Zasad Projektowania

  9 Złotych Zasad Projektowania Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Polskiego Paktu Plastikowego. Polski Pakt Plastikowy przedstawił 9 Złotych Zasad Projektowania Opakowań z tworzyw sztucznych. Dokument ten w strategiczny sposób pokazuje, jak dzięki...