Raport WWF dot. REUSE

  Publikacja WWF "The role of Reuse in a Circular Economy" przedstawia zalecenia dotyczące wdrażania systemów opartych na ponownym wykorzystywaniu zasobów.

  Wraz ze wzrostem wysiłków na rzecz rozwiązania globalnego kryzysu związanego z odpadami z tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniem środowiska plastikiem, rośnie potrzeba wdrażania systemów opartych na REUSE. Te rozwiązania, według autorów publikacji, mogą zapewnić szereg potencjalnych korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi podejściami liniowymi, o ile będą tworzone na solidnych fundamentach.

  Publikacja WWF „The Role of Reuse in a Circular Economy” przedstawia zalecenia dotyczące wdrażania systemów opartych na ponownym wykorzystywaniu zasobów. Wśród nich omówione zostały m.in. skalowalność systemu, optymalizacja rozwiązań, odpowiedni dobór materiałów i zaangażowanie użytkowników.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY