Circularity Gap Report Poland

  Pierwszy dla Polski Circularity Gap Report już dostępny!

  Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, we współpracy z Circle Economy i Natural State, opracował Circularity Gap Report Poland 2022, który przedstawia wyniki analizy obecnego stanu gospodarki obiegu zamkniętego oraz prezentuje zalecenia dla przedsiębiorstw, rządów, środowisk akademickich i społeczeństwa, które wspierać mogą dokonanie zielonej transformacji. 

  W pierwszym Circularity Gap Report Poland, oficjalnie ogłoszonym w środę 5 października, poziom cyrkularności naszej gospodarki oceniono na 10,2%. Wynik ten przekracza średnią globalną (8,6%) oraz prognozy ekspertów i pozarządowych organizacji środowiskowych, jednocześnie wskazując konieczność podejmowania dalszych działań dla zagospodarowania pozostających 89,8%.

  Jednym z elementów, który pozytywnie wpływa na wynik cyrkularności dla Polski, jest wysoki poziom samowystarczalności materiałowej i rolnicznej. Dzięki lokalnym i regionalnym łańcuchom wartości określony dla tego obszaru ślad węglowy, niezbędny do dostarczenia podstawowych dóbr, jest znacznie mniejszy niż w wielu krajach. Na niekorzyść wyników analizy wpływa m.in. niski poziom wykorzystywania surowców wtórnych względem pierwotnych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, surowce wtórne stanowią tylko jedną dziesiątą z 613,4 mln ton materiałów zużywanych rocznie w Polsce. Dodatkowo, na wysoki poziom śladu węglowego – patrząc na temat w szerszym kontekście – niekorzystnie oddziałuje także wysoki udział paliw kopalnych, na czele z węglem, w polskim wydobyciu i w energetyce.

  Wśród zaleceń dla Polski autorzy raportu zwracają m.in. uwagę na potrzebę zamknięcia obiegu materiałowego w budownictwie, rozwoju cyrkularnych obiegów i ograniczenia marnowania żywności, na potrzebę rozwoju bardziej zrównoważonego transportu oraz konieczność wykorzystywania OZE. Dodatkową szansą na zmniejszenie śladu materiałowego i węglowego może być także dobry system kaucyjny na opakowania po napojach.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY