Raport Roczny Polskiego Paktu Plastikowego

  Z okazji II urodzin, Polski Pakt Plastikowy opracował raport podsumowujący działania zrealizowane w 2021 roku.

  Raport Roczny 2021 to drugie opracowanie tego rodzaju opublikowane przez Polski Pakt Plastikowy.

  Ubiegłoroczny Raport Otwarcia określił stan początkowy inicjatywy w odniesieniu do ustalonych Celów strategicznych (do 2020 roku włącznie) oraz przedstawił działania podejmowane przez członków Paktu. Raport Roczny 2021, odwołując się do danych zawartych w Raporcie Otwarcia, ma na celu przedstawienie postępu w realizacji celów inicjatywy. Prezentuje zagregowane wyniki liczbowe firm członkowskich za 2021 rok oraz ich najlepsze praktyki, a także analizuje możliwość osiągnięcia założonych celów do 2025 roku oraz
  strategiczne kierunki dalszych działań Paktu.

  Raport został opracowany na podstawie indywidualnych raportów firm członkowskich, sporządzonych zgodnie z wytycznymi Fundacji
  Ellen MacArthur. Za agregację i analizę danych odpowiada Sekretariat Polskiego Paktu Plastikowego. 

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY