Produkt jako usługa w gospodarce cyrkularnej

  Jak wdrażać model GOZ pt. produkt jako usługa? Zachęcamy do lektury raportu opracowanego przez Stena Circular Consulting & Cradlenet.

  Raport „Product-as-a-Service in the circular economy” to najnowsza publikacja Stena Circular Consulting & Cradlenet.

  Produkt jako usługa (Product-as-a-Service – „PaaS”) to model biznesowy znajdujący się na etapie użytkowania cyklu GOZ. Polega na zapewnieniu użytkownikowi końcowemu dostępu do funkcjonalności produktu/zasobu zamiast produktu/zasobu. W takim modelu właścicielem produktu pozostaje producent, oferujący usługi w leasingu, abonamencie czy opłacie za użycie.

  Autorzy raportu opisują 9 głównych wyzwań utrudniających przejście na model PaaS oraz propozycje rozwiązań, które mogą skutecznie pomóc w pokonaniu zdefiniowanych trudności.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY