Surowce

    Surowce to nieprzetworzone materiały, które są podstawą produkcji towarów, produktów gotowych, energii lub materiałów pośrednich będących budulcem dla przyszłych towarów. Surowce są kluczowe w produkcji innych produktów i bez nich dany towar nie mógłby powstać. Przykładem jest ropa naftowa, która jako surowiec, wykorzystywana jest do produkcji chemikaliów, paliw, tworzyw sztucznych i produktów farmaceutycznych.

    Surowce można podzielić na dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie surowce to materiały, które są bezpośrednio stosowane w produkcie gotowym, np. drewno w krześle. Surowce pośrednie, to elementy które nie są używane w produkcie końcowym, ale są zużywane w ramach procesu produkcyjnego, np. oleje do maszyn w zakładach produkcyjnych.

    « Powrót do listy haseł