Ślad wodny

  Ślad wodny (ang. water footprint) to wskaźnik, który pokazuje zakres wykorzystania wody w odniesieniu do konsumpcji. Ślad wodny jednostki, wspólnoty lub działalności gospodarczej określa się jako całkowitą objętość wody słodkiej wykorzystanej do produkcji towarów i...

  Surowce wtórne

  Surowce wtórne – odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym...

  Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM)

  Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM) – określony przez Komisję Europejską katalog surowców o wysokim znaczeniu dla gospodarki europejskiej i wysokim ryzyku związanym z ich podażą. Wybrane surowce mają kluczowe znaczenie dla gospodarki...

  Surowce

  Surowce to nieprzetworzone materiały, które są podstawą produkcji towarów, produktów gotowych, energii lub materiałów pośrednich będących budulcem dla przyszłych towarów. Surowce są kluczowe w produkcji innych produktów i bez nich dany towar nie mógłby powstać....

  Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

  Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...