Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój, Ekorozwój (Sustainable development) – to rozwój, który koncentruje się na zachowaniu równowagi pomiędzy ekonomicznymi i społecznymi planami rozwoju, a jego środowiskowymi ograniczeniami. Jego najpopularniejsza definicja zawarta w raporcie...

  Model DPSIR (DPSIR)

  Model DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, Response) – model wprowadzony przez holenderski Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska we współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska (EEA). Model DPSIR określa stosunki między różnymi sektorami...

  Zielona Gospodarka (Ekologiczna gospodarka)

  Zielona Gospodarka, Ekologiczna gospodarka (Green Economy) to koncepcja zainaugurowana w 2008 roku przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Określa ona Zieloną Gospodarkę jako działalność ekonomiczną, która...

  Ekoprojektowanie

  Ekoprojektowanie (ecodesign) jest podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo podczas całego cyklu jego życia. Produkty, tworzone w ten sposób powinny być tworzone na wzór cyklu życia występującego naturalnie...