Zielona Gospodarka (Ekologiczna gospodarka)

    Zielona Gospodarka, Ekologiczna gospodarka (Green Economy) to koncepcja zainaugurowana w 2008 roku przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Określa ona Zieloną Gospodarkę jako działalność ekonomiczną, która prowadzi do poprawy dobrobytu ludzi i sprawiedliwości społecznej, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ryzyka dla środowiska naturalnego ekologicznego. W swoim najprostszym wyrażeniu jest to gospodarka niskoemisyjna, wydajna i czysta w produkcji, ale również w zakresie konsumpcji i wyników, oparta na wymianie, cykliczności, współpracy, możliwości i współzależności. Koncentruje się ona na wprowadzeniu ukierunkowanych przepisów, dla których kluczowymi kwestiami jest ochrona fundamentów społecznych i ekologicznych danego kraju.

    « Powrót do listy haseł